Zakład

SYSTEMÓW   INFORMACYJNO – POMIAROWYCH

Kierownik Zakładu:   prof. dr hab. inż. Remigiusz Rak

Kontakt:
ul. Koszykowa 75,  00-662 Warszawa
tel. (+48) 22 234-73-70
fax: (+48) 22 234-56-42

Jak nas znaleźć:

Zakład mieści się na drugim, czwartym i piątym piętrze Gmachu Elektrotechniki (9) na terenie centralnym PW.  Sekretariat znajduje się na drugim piętrze, pok. 216.

Historia Zakładu

Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych