Seminaria Zakładu

SEMINARIA ZAKŁADU SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH
Semestr LETNI 2016/2017, sala 200 GE
L.p. Data Godz. Autor prezentacji Temat prezentacji
1. 04.04.2017 12:15 Mgr inż. Paweł Irzmański Adaptacyjne algorytmy analizy sygnałów  elektrokardiograficznych
2. 18.04.2017 12:15 Mgr inż. Marcin Kowalczyk RWE/innogy Polska Wybrane aspekty organizacji przemysłowych serwerowni
3. 09.05.2017 12:15 Mgr inż. Witold Kardyś
(Instytut Tele-
i  Radiotechniczny)
Optymalizacja parametrów ultradźwiękowych generatorów mocy dla technologii zgrzewania cz. II
4. 23.05.2017 12.15 Mgr inż. Marcin Kowalczyk RWE/innogy Polska Techniki pomiarowe w systemach dystrybucji energii elektrycznej
5. 06.06.2017 12:15 Dr inż. Marcin KołodziejDr inż. Andrzej Majkowski Algorytm automatycznej lokalizacji źródeł epilepsji na podstawie analizy sygnałów elektroencefalograficznych
6. 20.06.2017 12.15 Dr inż. Adam Jóśko,
Dr inż. Bogdan Dziadak
Pomiary szybkozmiennych pól elektromagnetycznych

Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych