Seminaria Zakładu

SEMINARIA ZAKŁADU SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH
Semestr LETNI 2017/2018, sala 200 GE
L.p. Data Godz. Autor prezentacji Temat prezentacji
1. 27.03.2018 16:15 dr inż. Łukasz Makowski Model mobilnej sieci czujnikowej
2. 10.04.2018 16:15 mgr inż. Paweł Tarnowski Metody przetwarzania sygnałów fizjologicznych na potrzeby rozpoznawania emocji
3. 24.04.2018 16:15 dr inż. Łukasz Oskwarek LORETA – analiza źródeł sygnału EEG na przykładzie interfejsu mózg-komputer
4. 15.05.2018 16.15 dr inż. Bernard Fryśkowski Problem jednolitej polaryzacji świec w układach zapłonowych z cewkami dwubiegunowymi
5. 29.05.2018 16:15  mgr inż. Michał Ochocki Rozpoznawanie ziewania w oparciu o prostą miarę geometryczną
6. 16.15

Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych