Pracownicy i doktoranci zakładu:

Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych