Prace dyplomowe

Prace dyplomowe w Zakładzie SIP

1. Przydzielanie tematów

2. Wymagania edytorskie

3. Egzamin dyplomowy

 

Uwagi:

  • Terminy wyboru tematu pracy oraz złożenia pracy przed obroną określone są w odpowiednich uczelnianych i/lub wydziałowych rozporządzeniach – dostępnych m.in. na wydziałowym portalu informacyjnym, w tym m.in. w harmonogramie studiów. Dopilnowanie terminu wyboru tematu oraz złożenia pracy, a także dopełnienie wszelakich formalności z tym związanych jest zadaniem studenta.
  • Najdogodniejszym terminem na dokonywanie formalności związanych z dyplomowaniem w Zakładzie SIP są godziny konsultacji (dr inż. Łukasz Oskwarek, pokój 206 GE). Stosowne informacje można znaleźć w Wirtualnym Dziekanacie (i-Sod). W szczególnych sytuacjach będą zamieszczane także na drzwiach pokoju 206 GE.
  • Wykaz prac dyplomowych obronionych (również w Zakładzie SIP) jest dostępny w bazie ALEPH Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej – strona www.bg.pw.edu.pl, katalog on-line.

Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych