ZESPÓŁ SENSORYKI W POMIARACH MOBILNYCH

W Zespole prowadzone są badania w zakresie zarządzania strukturą bezprzewodowych sieci sensorów WSN (Wireless Sensor Networks). Głównym kierunkiem badań jest efektywne określanie pozycji bezwzględnej i wzajemnej węzłów takiej sieci. Znane techniki pozycjonowania, przy użyciu sygnału radiowego ze źródeł referencyjnych, zostały udoskonalone dla wybranych aplikacji, poprzez wykorzystanie podstawowych efektów fizycznych, jakim podlega fala radiowa w środowisku propagacji. W szczególności, W zakresie implementacji bezprzewodowych sieci sensorów, głównym elementem aktualnie prowadzonych badań jest pomiar naprężeń występujących w złożonych konstrukcjach metalowych. Badania mają na celu określenie stanu wibracyjnego konstrukcji stalowych. Gdy poziom drgań przekracza wartości dopuszczalne, opracowywane są metody redukcji czy ograniczenia wpływu drgań maszyn i urządzeń na taką konstrukcję.


Skład Zespołu:
prof. dr hab. inż. Andrzej Michalski – kierownik,
dr inż. Bogdan Dziadak– sekretarz naukowy,
dr inż.  Lukasz Makowski
mgr inż. Jarosław Góralski – doktorant
e-mail: bogdan.dziadak(et)ee.pw.edu.pl

Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych