Koło Naukowe „AKSON”

–  Biometrii i Komunikacji Człowiek-Komputer


Tematyka prac:

  • sterowanie komputerem „za pomocą myśli” ,
  • rozpoznawanie twarzy (tęczówki, dłoni, odcisku palca),
  • rozpoznawanie mówcy, rozpoznawanie mowy,
  • bioinformatyczne systemy zabezpieczeń,
  • analiza sygnałów biomedycznych: EEG, EKG,
  • interfejs 3D,
  • systemy przechwytywania ruchu,
  • termografia.

Kontakt:
mgr inż. Marcin Kołodziej,
pok. GE207,
marcin.kolodziej(et)ee.pw.edu.pl

Grupa dyskusyjna:
akson(et)googlegroups.com

Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych