Aktualności

Od 01.03.2018 na Wydziale Elektrycznym realizowane jest zadanie 3 Projektu NERW PW Nauka Edukacja Rozwój Współpraca Nr POWR.03.05.00-00-Z306/17: Wzmocnienie praktycznego kształcenia inżynierów na Wydziale Elektrycznym

NERW logo zestaw kolor jpg

 

W roku akademickim 2016/2017, w ramach kierunku elektrotechnika, uruchomiona została nowa specjalność  Systemy Wbudowane.

Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych