Aktualności

W roku akademickim 2016/2017, w ramach kierunku elektrotechnika, uruchomiona została nowa specjalność  Systemy Wbudowane.

Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych